Brachyolmia Type 3

Autosomal Dominant Brachyolmia, Brachyrachia (short spine dysplasia)

Overview

Type of disease: Rare Condition or Disease

Connect. Empower. Inspire.